English

Szolgáltatások

Tájékoztatás a könyvtár állományáról

Személyesen, telefonon, vagy elektronikus levélben. A könyvekről és folyóiratokról a hagyományos cédulakatalógus ad felvilágosítást 1996-ig. A számítógépes katalóguskészítés folyamatban van. A könyvállományból jelenleg kb. 9100 kötet, az 1982 után beszerzettek teljeskörűen kereshetők a Corvina rendszerben. A kölcsönzött könyvtári egységek hollétéről a könyvtárosok adnak felvilágosítást.

Helyben olvasás

Különösebb feltétel nélkül azok számára, akik az intézet területére beléphetnek.

Kölcsönzés

Könyvtárunk korlátozottan nyilvános. Nem intézeti dolgozók számára csak munkahelyük garanciavállalásával, vagy az Atomki dolgozóitól származó kölcsönzési meghatalmazással kölcsönzünk. Halgatók intézeti dolgozó nevére kölcsönözhetnek illetve könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáron keresztül.

Könyvtárközi kölcsönzés

Hazai és külföldi könyvtáraktól másolatokat és eredeti dokumentumokat szerzünk be olvasóink igényei szerint. A beszerzés költsége az olvasó témaszámát terheli. Más könyvtáraknak hivatalos könyvtárközi kérés vagy elektronikus levélben eljuttattott igény alapján adunk kölcsön kiadványt, vagy küldünk másolatot.

Könyvtárközi kölcsönzés: Balla Péterné

Könyvrendelés

Témaszámra, előzetes egyeztetés alapján.

Egyéb

A Fizikai Szemle repertóriuma 1950-1989

MTMT segédanyagok

Az anyagok kizárólag intézeti dolgozók számára nyújtanak eligazítást az adatfelvitellel kapcsolatban, azok nem az MTMT bizottság hivatalos anyagai.

MTMT gyakorlati útmutató. Folyamatosan frissül!

MTMT gyakorlati útmutató hivatkozások feltöltéséhez.