A mintabeszállítás feltételei


A minták beszállítása a kitöltött megrendelőlap (Fny5.8-1) és szállítólevél (Fny5.8-2), valamint minden olyan plusz információt tartalmazó dokumentum kíséretében történik (cikkrészletek, kitöltött adatlapok, pl. Fny5.9-2Fny5.9-3), amely a minták beazonosítását szolgálja, valamint a vizsgálatokat megkönnyíti.

Minden minta esetén alapszabály, hogy a megrendelőlapon, illetve a szállítólevélen szereplő tétel azonosítható legyen. Ennek érdekében minden egyes mintát tartalmazó zacskót, ampullát, dobozt, üveget vagy kannát a minta beazonosítását elősegítő felirattal kell ellátni.

A címkének a következő, alkoholos filccel vagy tollal, olvasható írással feljegyzett adatokat kell tartalmaznia:

  • megrendelő neve, címe
  • minta neve (rövidítés, kód, alfanumerika, vagy teljes név)
  • minta mennyisége
  • minta egyéb jellemzője (típusa, összetétele stb.)
  • mintavételezés dátuma
  • mintavevő neve

Vizsgálat típusa Minta típusa
Stabilizotóp-arány mérés (δ15N) vízminta

A mintákat jól zárható üveg- vagy műanyag edényben kérjük szállítani, lehetőleg kerülve a minták levegővel történő érintkezését.

A mintavétel speciális lépése a kloroform mintához keverése (3 ml/l).

A mintákat a vételtől a feldolgozásig 0-4o C-on kell tárolni, ezért szállításuk hűtőládában történik

Minden esetben ügyelni kell arra, hogy minden egyes minta azonosítható legyen!


Vizsgálat típusa Minta típusa
Stabilizotóp-arány mérés (δ13C, δ18O, δ34S, δD) vízminta

A mintákat jól zárható üveg- vagy műanyag edényben kérjük szállítani, lehetőleg kerülve a minták levegővel történő érintkezését. Fontos a mintamennyiségekre vonatkozó feltételek betartása, valamint külön figyelmet igényel a homogén, reprezentatív mintavétel (adott mélységből, megfelelő kútból, szivattyúzással vagy merítéses technikával vett minták).

Minden esetben ügyelni kell arra, hogy minden egyes minta azonosítható legyen!


Vizsgálat típusa Minta típusa
Stabilizotóp-arány mérés (δ13C, δ18O, δ15N,
δ34S, δD)
karbonát, szulfid, szulfát, szerves anyag

A mintákat műanyag dobozban, ampullában, nagyobb mintamennyiségek esetén (ásvány darabok stb.) pedig műanyag zacskóba csomagolt, karton dobozban kérjük szállítani.

Minden esetben ügyelni kell arra, hogy minden egyes minta azonosítható legyen!


Vizsgálat típusa Minta típusa
Radiokarbon kormeghatározás vízminta

Radiokarbon kormeghatározás esetén a megrendelőlap mellett az "adatlap 14C kormeghatározáshoz" nyomtatványt is kérjük kitölteni (Fny5.9-2).

A stabilizotóp-arány mérés valamint a radiokarbon kormeghatározás esetén egyaránt fontos szempont, hogy a küldött vízminta preparálását követően legalább 2 n cm3 gáz keletkezzen.

A mintákat jól zárható üveg- vagy műanyag edényben kérjük szállítani, lehetőleg kerülve a minták levegővel, vagy szén tartalmú anyagokkal történő érintkezését.

Minden esetben ügyelni kell arra, hogy minden egyes minta azonosítható legyen!


Vizsgálat típusa Minta típusa
Radiokarbon kormeghatározás szerves anyag, csont, kagyló, csiga

Műanyag dobozban, zacskóban, vagy abban az esetben ha nagyobb mintamennyiségről van szó műanyag zacskóba csomagolt, karton dobozban szállított mintákat veszünk át. Tekintettel arra, hogy a minták sérülhetnek, további óvintézkedések gyanánt a mintákat papírba, vagy vattába csomagolhatja a megrendelő, de vigyázni kell, hogy a minták közvetlenül ne érintkezzenek ezekkel a csomagolóanyagokkal.

Minden esetben ügyelni kell arra, hogy minden egyes minta azonosítható legyen!


Vizsgálat típusa Minta típusa
Méz izocukor tartalmának meghatározása méz

A mintákat jól zárható üveg- vagy műanyag edényben kérjük szállítani. El kell kerülni a minta kifolyását, vagy szennyező anyag bekerülését az edénybe!

Minden esetben ügyelni kell arra, hogy minden egyes minta azonosítható legyen!


Vizsgálat típusa Minta típusa
Trícium koncentráció meghatározása T-3He módszerrel vízminta

A mintavételezésénél ügyelni kell arra, hogy a víz teljesen száraz mintavevő edénybe kerüljön. Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy levegővel a minta ne érintkezzen!

A mintákat jól zárható üveg edényben kérjük szállítani. Az edényeket jól le kell zárni, és a szállítás során is kerülni kell, hogy a víz a levegővel érintkezzen.

Minden esetben ügyelni kell arra, hogy minden egyes minta azonosítható legyen!


Vizsgálat típusa Minta típusa
Radiokémiai mérések atomerőművi hulladék (bepárlási maradék, kimerült ioncserés gyanta, iszap, primerköri víz)

Radioaktív minták csomagolására, szállítására az érvényben levő nemzetközi előírások az irányadóak (lásd ADR, MU2).

A lap tetejére >>