Kutatási Terület


III Múltbeli klimatikus és vegetációtörténeti hatások vizsgálata

OTKA együttműködés keretében a KAL részt vesz a Triász platformháttéri és platformközi medencékben képződött üledékes kőzetek összehasonlító szervesgeokémiai jellemzésében.

Rekonstruáltuk a kőkori tell telepek elterjedését befolyásoló őskörnyezetet a Kárpát-Medencében (8000-35000 BP). Rámutattunk a Kárpát Medencében kialakult klíma elválasztó vonalra.

Balaton-kutatáshoz kapcsolódó vizsgálataink (a víz oxigénizotóp-arányának heti mérése, tőzegminták kora, üledéksorok kora és izotóparány-változása) a tó állapotára vonatkozó fontos információkat szolgáltattak.

Együttműködés keretében részt vettünk Magyarország holocén vegetációtörténetének nyomonkövetésére irányuló vizsgálatokban (palinológiai, archeocarpológiai, geológiai és radiokarbon mérések történtek).

OTKA együttműködések során részt vettünk az ÉK-magyarországi lápok fejlődéstörténetének limnogeológiai kutatásában, a föld paleogén modelljének tökéletesítésében, a quarter és neogén üledékes képződmények geokémiai (izotópgeokémiai, biogeokémiai) elemzésében, a dél-alföldi löszképződmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciójábana magyarországi pleisztocén mollusca forma vizsgálata taxonális, faunatörténeti, rétegtani és paleoökológiai vizsgálatában.

Számos vizsgálatot folytattunk karsztvizek eredetének meghatározására 3He/4He arány alapján, valamint ásványok eredetének meghatározására a fluid zárványokban lévő nemesgázok izotóp-összetétele alapján.

A Mol Rt. és jogelődje az ország számos területén szénhidrogénbányászathoz kapcsolódóan termelt, különböző ipari adalékanyagokkal szennyezett rétegvizeket nagy mélységekben, közvetlen bevezetéssel helyez el. A bevezetés veszélyeztetheti a befogadó összletek környezetében lévő termálvizeket. A Vizek védelméről szóló, tervezett EU szabályozás magyarországi adaptációjának előkészítésére fel kellett mérni a veszélyeztetett termálvizek alapállapotát és fel kellett tárni a közvetlen bevezetések hatására már esetlegesen bekövetkezett szennyeződéseket. Az alapállapot-felméréshez a KAL 43 termálkútból vett vízminta elemzését (stabilizotóp-arány, trícium, 14C, gáztartalom és gázösszetétel) és az eredmények kiértékelését végezte el.

A lap tetejére >>