Hertelendi Ede

1950-1999


Hentelendi Ede1950-ben született Szegeden.

Tanulmányait szülővárosában végezte.

1974-ben szerzett fizikus diplomát és 1975-től 1999. szeptemberében tragikus körülmények között bekövetkezett haláláig az MTA Atommagkutató Intézetében dolgozott.

A 70-es években Magyarországon a kutatóintézetek komoly nehézségekkel küzdöttek a kutatáshoz szükséges berendezések, műszerek beszerzése terén. Ede ragyogó műszaki érzékkel megáldott kísérleti fizikus volt, aki képes volt arra, hogy az ötletei megvalósításához szükséges berendezéseket megtervezze és terveit meg is valósítsa.

Létrehozta a Környezetanalitikai Laboratóriumot, amely mára az intézet egyik legjobban felszerelt laboratóriuma lett. Döntő szerepet vállalt Magyarország egyetlen, régészeti, hidrológiai és földtani kutatásokban is alkalmazható proporcionális gázszámlálóval működő alacsony hátterű radiokarbon laboratóriumának létrehozásában. A radiokarbon mérőrendszert saját fejlesztésű nagynyomású égető és metánszintetizáló konverterrel, valamint kromatográfiás gáztisztító egységgel szerelte fel. Megépített egy automatizáltan, számítógép vezérelten működő stabilizotóparány mérő tömegspekrométert és számos további, a minták előkészítéséhez szükséges berendezést (karbonát feltáró, kén feltáró, vízkigázosító, desztilláló rendszerek), amelyek lehetővé teszik a geokémiában, hidrológiában legnagyobb jelentőségű öt elem (S, C, H, O, N) izotóparányainak nagypontosságú mérését.

Az izotópanalitikai módszereket a tudomány különböző területein alkalmazta, érdeklődése kiterjedt a régészettől a hidrológián át a környezetvédelem égető kérdéseig. Tudományos eredményeit több mint 100 tudományos közlemény, könyvrészletek, egyetemi doktori disszertációja és kandidátusi disszertációja tartalmazza. A környezetvédelem területén végzett és a radioaktív hulladékok vizsgálatával kapcsolatos munkájáról több mint 40 kutatási jelentés tanúskodik. Ismert és elismert közéleti személyiség volt. Tagja volt az MTA Környezetfizikai és Sugárvédelmi Bizottságának, Radiokémiai Bizottságának, az Atomenergetikai Albizottságnak és a Környezetgeokémiai Albizottságának. Ugyancsak tagja volt a COST-65, COST-67 és COST-621 Európai Közösségi projectek irányító testületének.

Munkásságát 1986-ban az MTA Atommagkutató Intézet Interdiszciplináris Díjjal, 1988-ban a Magyar Tudományos Akadémia Szádeczky-Kardoss Elemér Díjjal, 1992-ben az MTA Atommagkutató Intézet Intézeti Díjjal ismerte el, 1998-ban pedig elnyerte a NOVOFER Alapítvány Gábor Dénes díját.

Hertelendi Ede nemcsak kutatóként volt kiváló, hanem oktatóként is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Egyetemi előadásai, amit átfűtött munkája iránti lelkesedése, rendkívül népszerűk voltak a hallgatók körében. Az évek során 12 diplomamunkának és 2 PhD témának volt a témavezetője.

Tragikusan félbeszakadt munkáját legjobb tudásunk szerint folytatjuk a Környezetanalitikai Laboratóriumban

A lap tetejére >>