Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium

Üdvözöljük Honlapunkon!


Székhelyünk: 
Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete 

Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium 
4026 Debrecen, Bem tér 18/C 

Levelezési címünk: 
MTA ATOMKI 
Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium
 
4001 Debrecen, Pf. 51. 

Phone: +36 52 509-200 / 11426 
Fax: +36 52 509-282
 


Aktuális

Támogató levél letöltése a GINOP pályázathoz.A pályázat költségvetése.

2011. júniusában sikeresen telepítettük az ETH Zürich, Ionnyaláb-Fizikai Laboratóriuma által kifejlesztett MICADAS típúsú gyorsitós tömegspektrométert, melyet széntartalmú minták radiokarbon tartalmának mérésére használunk.


Labor ismertető

A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetét 1954-ben alapították. Tevékenységében a magfizikai alapkutatás mellett kezdettõl fogva fontos szerepet kapott a speciális mérõeszközök, berendezések fejlesztése, ezek alkalmazása más tudományterületeken és a gyakorlatban. Az utóbbi években a kutatómunka során szerzett tapasztalatok gyakorlati alkalmazása fokozott jelentõségre tett szert, ezen belül is különösen nagy súlyt helyeznek a környezetvédelmi kutatásokra, amelyekben kiemelkedõ szerepet játszik a Környezetanalitikai Laboratórium.

2010-ben a Laboratóriumot a NEKIFUT program Stratégiai Kutatási Infrastruktúrává minősítette.

Munkánk során szorosan együttműködünk az Isotoptech Zrt - vel. Az ATOMKI és  az Isotoptech Zrt közösen üzemelteti a Debrecen, Bem tér 18/c - cím alatt található környezetanalitikai labort. Az ATOMKI és a labor berendezései a legkülönlegesebb környezetanalitikai mérések elvégzését is lehetővé teszik.

A laboratóriumot tragikusan elhunyt munkatársunk, a környezetanalitika egyik legkiválóbb személyisége tiszteletére, „Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratóriumnak” neveztük el.


Atomerőművekek környezeti hatásainak vizsgálata >>

A levegõbe és vízi környezetbe kijuttatott radionuklidok mérése, atomerõmûvi rendszerek hermetikusságának vizsgálata, a primer és szekunder köri hõhordozók analitikai vizsgálata, radioaktív hulladékok elhelyezése, nehezen mérhetõ radioaktív izotópok aktivitáskoncentrációjának mérése, radionuklidok kémiai formáinak meghatározása, hulladékból származó gázképzõdés mérése, radionuklid transzport számítása és in situ mérése, radioaktív hulladéktárolók biztonsági elemzése, valamint radioaktív hulladéktároló telephely kiválasztásával kapcsolatos izotóphidrológiai kérdések megoldása.


Vízbázis-védelem >>

Vízkor, átlagos tartózkodási idõ, elérési idõ, keveredési arány, szennyezõdés terjedés számítása


Múltbeli klimatikus és vegetációtörténeti hatások kutatás a >>


Múltbeli emberi kultúrák kronológiai vizsgálata >>

(radiokarbon kormeghatározás)

A lap tetejére >>