Korunk egyik legfenyegetőbb környezeti problémája a földi éghajlat gyökeres megváltozásának a veszélye. Fontos tudni, hogy a változások okai mennyiben emberi eredetűek. A változásokat csak hosszú távú, az egész Földre kiterjedő megfigyelésekkel lehet nyomon követni és reálisan értékelni. A már meglévő adatbázisok felbecsülhetetlen értéket képviselnek, folyamatos bővítésük mindannyiunk érdeke. Az Atomki Környezetanalitikai Laboratóriuma csatlakozni kíván a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által működtetett ISOHIS (Isotope Hydrology Information System) rendszerhez. Az adatbázishoz a Debrecenben havonta gyűjtött csapadék stabilizotóp- arányainak (18O/16O és D/H) és tríciumtartalmának mérésével szolgáltatnánk adatokat. Az adatgyűjtés (mintavétel + mérés) már 2000-től folyamatban van, de a mintavétel eddig nem az ISOHIS előírásainak megfelelően történt. A fiatal kutató feladata lenne a meglévő adatok feldolgozása (úgy, hogy az ISOHIS adatbázisba bevihetők legyenek), a mintavétel ISOHIS előírásnak megfelelő megszervezése, mintavétel, mérés, az adatok feldolgozása, kiértékelése, nemzetközi adatbázisba vitele és az adatbázis folyamatos karbantartása.

Témavezető: Svingor Éva