Magyar | English

FAIR.hu

a FAIR iránt érdeklődő magyar fizikusok közössége

A FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) gyorsító-komplexum proton max. 50 GeV), ill. nehézion (max. 35-45 GeV/u) gyorsítóból, tárológyűrűkből, valamint másodlagos forrásokból (antiproton és egzotikus magok) s azokhoz kapcsolt tárológyűrűkből fog állni. Közös jellemző az eddig nem elérhető nagy intenzitás, valamint a nagyon jó nyaláb minőség.

A NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee) a hosszú távú terveiben legnagyobb prioritással a FAIR gyorsítóközpont létrehozását javasolta Darmstadtban, ami a magfizika legfontosabb irányainak mindegyikében világméretű előretörést jelentene, és ezzel a FAIR a magfizikai kutatások Európai központjává válhatna.

Ezen komplexum használatára több együttmuködés szerveződött. CBM: amely a gyorsítóból érkezo nagy intenzitású nehézionokkal vizsgálja a nagyon sűrű anyag tulajdonságait, fázisátalakulásait (kritikus pont keresése). PANDA: a nagyenergiájú s intenzitású antiproton nyalábot használja a QCD egzotikus (elsősorban bájos) állapotainak vizsgálatára. NUSTAR: több kisebb együttműködés keretében fragmentszeparátorból kijövő intenzív, egzotikus atommagok nyalábjával végez kísérleteket egzotikus magok tulajdonságainak meghatározására. FLAIR: együttműködés nagyon hideg antiproton nyalábbal végzi az alapvető szimmetriák ellenorzését. A plazmafizikai és atomfizikai kutatásokra a SPARC együttműködés szerveződött.

FAIR-layout

Utolsó frissítés: 2010. május 21.