Géza Lévai weblapja

lg2012rot.jpg


Tudományos tanácsadó

Elérhetőség:

E-mail: levai(at)atomki.mta.hu

Tel.: +36-52-509238

Fax: +36-52-416181

Kutatási terület:

Kvantummechanika:

- Egzaktul megoldható feladatok

 

 

- Ugyanez a PT-szimmetrikus kvantummechanikában

 

Elméleti atommagfizika:

- Csoportelméleti módszerek a fizikában

 

 

- Atommagok klaszterszerkezete

Publikációk (mind)

CV (angolul)


Ismeretterjesz
tő írások:

Lévai
Géza: Realitás a komplexitásban: A PT-szimmetrikus kvantummechanika
Fizikai Szemle 53 (2003) 232

Lévai Géza: A természet szimmetriái  
Természet Világa 143 (2012) 5:206