Radon Csoport

Atomki, Debrecen


Dr. Csige István, csoportvezető

Szakterületek:

ˇ    Maratottnyom-detektorok fejlesztése és alkalmazása

ˇ    A Radamon maratotnyom-detektoros radonmérő kifejlesztése

ˇ    Kozmikus ionsugárzás mérése műholdakon nyomdetektorokkal

ˇ    Építési területek radonveszélyeztetettségének meghatározása

ˇ    Radon kockázatbecslés, költség-haszon elemzés, referenciaszint optimalizálása

ˇ    Radioaktívhulladék-tározó biztonsági elemzése

ˇ    Természetesen előforduló radioaktív anyagok (NORM)

ˇ    Száraz szén-dioxid-fürdők (mofetták) fejlesztése