Részvételünk az oktatásban


Egyetemi oktatás:
  1.Krasznahorkay Attila: Debreceni Egyetem, Atommag- és részecskefizika előadás 2+0
  2.Krasznahorkay Attila, Timár János: Szegedi Egyetem, Atommag- és részecskefizika előadás 2+0
TDK munkák:

  -Stuhl László: Spin-izospin óriásrezonanciák vizsgálata Sc izotópokban
  Témavezető: Krasznahorkay Attila

  -Tornyi Tamás Gábor: Hiperdeformált állapotokból származó hasadási termékek tömegeloszlásának vizsgálata
  Témavezető: Krasznahorkay Attila

  -Kuti István: Királis állapotok keresése a 132La atommagban
  Témavezető: Kunné Sohler Dorottya, Timár János
Diplomamunka:
  -Tornyi Tamás Gábor: Kistömegű semleges részecske keresése atommagok-átmenetekben
  Végzés: 2009. január
  Témavezető: Krasznahorkay Attila
  -Kuti István: A 132La atommag forgási sávjainak in-beam g-spektroszkópiai vizsgálata
  Végzés: 2009. június
  Témavezető: Kunné Sohler Dorottya, Timár János
  - Stuhl László: Belső párkeltés anomáliáinak vizsgálata
  Végzés: 2010. június
  Témavezető: Krasznahorkay Attila