Személyi állomány

Jelenleg az Intézetben 186 alkalmazott dolgozik. A dolgozói létszám megoszlása az alábbi ábrákon látható.

Fig. 1: Egységenkénti létszám

Fig. 2: Munkaköri megoszlás


Pénzügy

Az Intézet elmúlt évi költségvetése 1235 millió forint volt. A költségvetés megoszlása és a személyi kiadások megoszlása alább látható.

Fig. 3: Az Intézet költségvetésének források szerinti megoszlása
MTA: Magyar Tudományos Akadémia
OTKA: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
OMFB: Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

Fig. 4: A költségvetés megoszlása személyi és nem személyi kifizetések szerint