Az MTA Atomki "Elemi álma" a Természet Világában


A Természet Világa folyóirat májusi száma meglepetéssel szolgál: DVD-mellékletként az Elemi álom című szórakoztató tudományos ismeretterjesztő filmet adja olvasóinak. A film a Magyar Tudományos Akadémia debreceni Atommagkutató Intézet munkatársainak segítségével készült, s az animáció képi világának segítségével a fizika atomi világába enged betekintést, egy mozgalmas álom keretében. A folyóirat e tematikus számának oldalain pedig az MTA Atomki kutatóinak írásai láttatják, hogy az atommagkutatásban feltáruló fizika milyen sokszínű. A Természet Világa májusi száma így teljes egészében az Atomkiban folyó munkákra épül.

Fülöp Zsolt, az intézet igazgatója, bevezető írásában a jelenhez vezető út kezdetéről is megemlékezik: a múlt század elején Ernest Rutherford alfa-részecskékkel folytatott kísérleteit csak úgy tudta értelmezni, hogy feltételezte az atommag létezését. Így született meg 1911-ben az atommagfizika. Az Atommagkutató Intézet pedig egy tehetséges fiatal magyar fizikus, Szalay Sándor kezdeményezésére jött létre, akinek alkalma nyílt Rutherford cambridge-i laboratóriumában is dolgozni. Az atommagfizika megalapítása óta komoly hatást gyakorolt más tudományágakra, és az alkalmazások sora ma is egyre bővül.

A Természet Világa májusi számának szerzői között köszönthetjük többek között Pálinkás Józsefet, az MTA elnökét, vagy Szily Alinka Săo Pauló-i professzort, a Természet Világa alapítójának, Szily Kálmánnak a dédunokáját is, aki debreceni társszerzőivel különleges atommagokat mutat be.

A Természet Világa májusi lapszámának DVD-filmjében öt héliumatom és egy fullerénmolekula történetén keresztül ismerhetjük meg az Atomki laboratóriumait: a részecskegyorsítókat, a hideglabort és a plazmakamrát.

A folyóirat megszokott diákmelléklete ezúttal kizárólag debreceni fiatalok írásaiból áll.