English version

Gyorsítóprogramok Bizottsága

(Program Advisory Committee)


Elnök:
  Molnár József, igazgatóhelyettes


Tagok:
  Biri Sándor, Részecskegyorsító Centrum
  Ditrói Ferenc, Ciklotronalkalmazási Osztály
  Gulyás László, Atomi Ütközések Osztálya
  Rajta István, Ionnyaláb-fizikai Osztály
  Timár János, Kísérleti Magfizikai Osztály

Az Atomki Gyorsítóközpont szolgáltatásainak igénybevételéhez kérjük forduljon a Gyorsítóprogramok Bizottságához. A szolgáltatásokat a rendelkezésre álló kapacitások határain belül minden felhasználó egyenlő eséllyel veheti igénybe, aki igényét tudományos szempontból kielégítő programmal támasztja alá. A szolgáltatások - mind külső, mind belső felhasználók számára - az alábbi Nyalábidő Igénylő Űrlap kitöltésével, és elektronikus beküldésével igényelhetők. A beküldött űrlap adatait E-mail-en megkapják az igénylő és a PAC tagjai.

Nyalábidő Igénylő Űrlap Nyalábidő Igénylés Szabályzat

A legnagyobb gyorsítók paraméterei és időbeosztásuk saját weboldalaikon olvashatók:


Gyorsítók Nyalábidő Összefoglaló 2014


Vissza: