Az MTA Atommagkutató Intézete
Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya
A DE Természettudományi és Technológiai Kara
Az MTA Debreceni Területi Bizottsága

Prof. Lovas István

80. születésnapját köszöntötték
2011. október 24-én
az Atomki nagy előadójában.KÖSZÖNTŐK:
Pálinkás József,
az MTA elnöke, a DE Kísérleti Fizikai Tanszékének vezetője
Sólyom Jenő,
az MTA Fizikai Tudományok Osztályának elnöke
Sailer Kornél,
a DE TTK dékánja
Bitskey István,
az MTA Debreceni Területi Bizottságának elnöke

ELŐADÁSOK:
Végh László
tudományos főmunkatárs, Atomki, Elméleti Fizikai Osztály
Lovas István, a tanár
Wolf György
tudományos tanácsadó, RMKI, Elméleti Fizikai Főosztály
Lovas István és az anizotrópia a nehézion-ütközésekben
Kovács Tamás György
egyetemi tanár, PTE, Elméleti Fizikai Tanszék
Anderson-lok alizáció k vark-gluon plazmában
Nagy Sándor
egyetemi adjunktus, DE, Elméleti Fizikai Tanszék
Infravörös fixpont és korrelációs hossz a skalártérelméletben
Bíró Tamás Sándor
tudományos tanácsadó, RMKI, Elméleti Fizikai Főosztály
Lovas István és az Acta Physica Hungarica