Az MTA Atommagkutató Intézete
meghívja Önt


Kiss Árpád Zoltán

a fizikai tudomány doktora
70. születésnapja alkalmából
rendezett tudományos ülésre.

2009. május 21.

Helyszín az ATOMKI nagy előadóterme
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)

Program:

10:00 Koltay Ede: Megnyitó
10:10
Fülöp Zsolt:
A magfizika egy alkalmazása: nukleáris asztrofizika
10:30
Rajta István:
Pillanatképek a pásztázó ionmikroszonda életéből
10:50
Szíki Gusztáv:
Magreakció-analitikai fejlesztések
és interdiszciplináris ionnyaláb-analitikai vizsgálatok
11:10
Köszöntések
11:45
Állófogadás


A rendezvényen készült fényképek itt láthatók.