IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia

2008. március 28-29.

Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza

Debrecen, Thomas Mann u. 49.


A Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia megrendezésének gondolata a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen oktató kollégáinktól származik. Az első találkozót ők rendezték meg 2005-ben Kolozsváron. Ezt követte 2006-ban a Pécsett, majd 2007-ben ismét Kolozsváron megrendezett szakmai, tudományos tanácskozás. A IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia megrendezését a debreceni kollégák vállalták fel.

 

Szervezők:

 

Debreceni Egyetem

Természettudományi és Technológiai Kara

 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és

Művészeti Kara

 

MTA Atommagkutató Intézete

 

Szervezőbizottság:

 

Dr. Kiss Árpád Zoltán, elnök

Dr. Fazekas István, titkár

Dr. Mócsy Ildikó

Dr. Csorba Péter

Dr. Dezső Zoltán

Dr. Kéki Sándor

Dr. Lakatos Gyula

Dr. Zsuga Miklós

A konferencia szekciói:

 

·        Környezettudomány és környezeti nevelés

·        Környezetkémia

·        Környezetfizika

·        Környezetföldrajz és –földtan

·        Környezetvédelem – környezettechnológia

·        Környezetbiológia – természetvédelem

·        Táj- és településökológia

 

További információk a konferencia 2. körlevelében olvashatók.