Kép frissítése 
folyamatban


Menü:

Intranet

Atomki 60 – Kiállítás

Az Atomki hátrányból előnyt kovácsolt, amikor a vasfüggöny miatt elérhetetlen nyugati műszerek megvásárlása helyett nekiállt saját fejlesztésű berendezéseket készíteni. A kiállítás 'motorja' Molnár József, az MTA Atomki műszaki igazgatóhelyettese, akinek hívó szavára az odaadó kollégák rövid idő alatt összerakták a kiállítás anyagát. A kiállított műszerek mindegyike működőképes, nagyrészük ma is folyamatos használatban van a kutatások során.


Atomki 60 – Kiállítás
(Király Beáta)
„Egy kis Európa a Hortobágy szélén...”
(Papp Tibor)
Az Atomki részecskegyorsítói
Magyarországon egyedülálló kutatási infrastruktúra
(Biri Sándor)
5 MV-os Van de Graaff gyorsító
Gyorsítófejlesztés, alap- és alkalmazott kutatási felhasználások
(Rajta István, Kertész Zsófia)
Magfizikai alkalmazások
Töltött-részecske és neutron aktivációval előállítható izotópok alkalmazása orvosi, ipari, mezőgazdasági és egyéb célokra
(Ditrói Ferenc)
Számítástechnika az Atomkiban
A lyukkártyától a felhőig
(Kiss Konrád, Sipos Attila)
CERN
NA49 kísérlet
CMS (Compact Muon Solenoid) pozíciómérő rendszer
(Király Beáta, Valastyán Iván)
Maratottnyom-detektorok
Maratottnyom-detektoros mérési módszerek a környezeti sugárzások vizsgálatára
(Csige István)
Atommagfizikai kutatások 1.
Magszerkezet, maghasadás, hiperdeformált állapotok, a maganyag állapotegyenlete, a sötét anyaggal kapcsolatos mértékbozon keresése
(Krasznahorkay Attila)
Atommagfizikai kutatások 2.
Egzotikus atommagok és magállapotok gamma-spektroszkópiai vizsgálata komplex detektorrendszerekkel
(Nyakó Barna, Timár János, Sohler Dóra)
Elektronspektroszkópia és alkalmazásai
Atomok, molekulák és szilárd felületek kölcsönhatása fotonokkal és töltött részecskékkel
(Ricz Sándor)
Környezetanalitikai kutatások
A legkülönbözőbb tudományterületeket összekötő fizikai alkalmazások
Kutatás a régmúlttól a jövőig, a kőbaltától az atomfegyverekig
(Molnár Mihály, Palcsu László)
Félvezető röntgendetektorok és röntgenfluoreszcencia-analízis
(Kalinka Gábor)
Vákuumtechnika
Háttér az intézet kutatásaihoz
Kvadrupól tömegspektrométer
Kutatás, fejlesztés, alkalmazás
(Bohátka Sándor)
Pozitron Emissziós Tomográfia
Nukleáris orvosi képalkotás,
kisállat PET eszközfejlesztés az Atomkiban
(Valastyán Iván, Molnár József)
A jövőnk napjainkban
(Valastyán Iván)